ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Graag verwijzen wij je naar onze algemene leveringsvoorwaarden: Algemene Leveringsvoorwaarden 2018

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van al onze overeenkomsten met onze opdrachtgevers